Anasayfa

Güncel Duyurular

  •  Anabilim Dalımız öğrencilerinden zorunlu ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş dersini almayanlar 19-22 Eylül 2017 tarihlerinde bu dersle ilgili etkinliklere katılmalıdırlar. Liste için tıklayınız.

  • 2016-2017 Bahar Dönemi GENEL SINAV programı için tıklayınız.

  • Erasmus öğrencilerimizin dikkatine... Bilgi için tıklayınız.

  • 2016-2017 Bahar Dönemi Ders Programı için tıklayınız.

 

Yeni Yayınlar

Kitaplar:
  •  2017. Korkut, E., Söz ve Kimlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

  •   2017. Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Korkut, E. (Ed.), Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran'a Armağan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Yazarlar:

Mustafa Aksan

Yeşim Aksan

Barış Aydın

İclal Ergenç

Safinaz Büyükgüzel ve Serap Gül

Gülnihal Gülmez

Zeynel Kıran

Ece Korkut

İrem Onursal Ayırır

Duygu Öztin Passerat

Nedret Öztokat Kılıçeri

Sündüz Öztürk Kasar

Özge Sönmez

Nermin Yazıcı

  • 2015. Korkut, E. (Ed.), Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

                                                                                     1. Baskı 2015                  2. Baskı 2016 (Güncellenmiş)

Konu başlıkları ve Yazarlar: 

Yapısalcı Dilbilim ve Dil Öğretimi, Prof. Dr. Zeynel KIRAN
Ses Bilgisi – Sesbilim ve Dil Öğretimi, Arş. Gör. Serap GÜL
Anlambilim ve Dil Öğretimi, Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Sözceleme Kuramı ve Dil Öğretimi, Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Edimbilim ve Dil Öğretimi, Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR
Metin Dilbilim ve Dil Öğretimi, Prof. Dr. Ece KORKUT
Gerekçelendirme ve Dil Öğretimi, Arş. Gör. Safinaz BÜYÜKGÜZEL
Ruhdilbilim, Bilişsel Dilbilim ve Dil Öğretimi, Yrd. Doç. Dr. Barış AYDIN
Toplumdilbilim ve Dil Öğretimi, Okt. Étienne MARGET
  • 2015. Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman (1963). Paris: Editions de Minuit; Yeni  Roman, Türkçesi: Ece Korkut, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

 

Makale ve Bildiriler:

 

Web Sorumluları:

Yrd. Doç. Dr. Barış Aydın (barisa@hacettepe.edu.tr)

Arş. Gör. Serap Gül (serapg@hacettepe.edu.tr)

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara