Anasayfa

Güncel Duyurular

  

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsileri Konseyi Seçim Takvimi ileri bir tarihte açıklanacaktır.

 

 Mezun Bilgi Sistemine sol taraftaki menüden ulaşıp kayıt yaptırabilirsiniz. 

 

 2018-2019 Öğretim yılı Güz Yarıyılı haftalık ders programları aşağıdaki gibidir... 

 

  • İlk kez ders kaydı yaptıracak olan 1. sınıf öğrencilerinin ders programı için tıklayınız.

Not: FLE kodlu derslerin Optik kodu 784, Şubeleri 01 olarak kodlanacaktır.

Örnek: FLE 101 Yabancı Dil 1 dersi için Optik Kod: 784101'dir.

  • 2018-2019 Öğretim Yılı öncesinde FDÖ kodlu derslerden başarısız olup 1. sınıftan ders tekrarı yapacak öğrencilerin haftalık ders programı için tıklayınız.
  • 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin haftalık ders programları için tıklayınız.

AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini kodlayacak 2018 öncesi girişli öğrenciler 30 no.lu şubeyi kodlayacaklardır. Ders günü, saati ve yeri: Perşembe, 15.00-16.50, B101

TKD 103 Türk Dili 1 (2018 öncesi girişliler) için 17 no.lu şube kodlanacaktır. Ders Perşembe günleri 18.00-19.30 saatlerinde yapılacaktır.

 

  DERS MUAFİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (26/03/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya bir Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş, lisans tamamlama ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından önce ilgili bölüm/programa başvurusunu yapar. İlgili yönetim kurulunun aldığı muafiyet kararı en geç ekle-sil haftası bitimine kadar ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans/ön lisans derslerinin başladığı yarıyılda yapılır.

 

 Yüksek Lisans Ders Programı için tıklayınız.

 

 

Yeni Yayınlar

Kitaplar:
  • 2017. Korkut, E., Söz ve Kimlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

 

  • 2017. Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Korkut, E. (Ed.), Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran'a Armağan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Yazarlar:

Mustafa Aksan Ece Korkut
Yeşim Aksan İrem Onursal Ayırır
Barış Aydın Duygu Öztin Passerat
İclal Ergenç Nedret Öztokat Kılıçeri
Safinaz Büyükgüzel ve Serap Gül Sündüz Öztürk Kasar
Gülnihal Gülmez Özge Sönmez
Zeynel Kıran Nermin Yazıcı
  • 2015. Korkut, E. (Ed.), Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

                                                                                     1. Baskı 2015                  2. Baskı 2016 (Güncellenmiş)

Konu başlıkları ve Yazarlar: 

Yapısalcı Dilbilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Zeynel Kıran
Ses Bilgisi-Sesbilim ve Dil Öğretimi Arş. Gör. Serap GÜL
Anlambilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Sözceleme Kuramı ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Edimbilim ve Dil Öğretimi Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR
Metin Dilbilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ece KORKUT
Gerekçelendirme ve Dil Öğretimi Arş. Gör. Safinaz BÜYÜKGÜZEL
Ruhdilbilim, Bilişsel Dilbilim ve Dil Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Barış AYDIN
Toplumdilbilim ve Dil Öğretimi Okt. Étienne MARGET

 

  • 2015. Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman (1963). Paris: Editions de Minuit; Yeni  Roman, Türkçesi: Ece Korkut, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.
Makale ve Bildiriler:

 

Web Sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Barış Aydın (barisa@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Ece Korkut (ekorkut@hacettepe.edu.tr)

Duyurular
Kayıt bulunamadı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara

malatya escort escort malatya