Anasayfa

Güncel Duyurular

Ders kayıtları ile ilgili duyurular:

 

  Öğrencilerimizn TKD ve AİT Dersleri için kodlamaları gereken şubeler ders programında derslerin koduyla birlikte yazılmıştır.

EGT (Meslek Bilgisi) kodlu derslerin ve GKS derslerinin şubeleri seçilirken ilgili birim sayfalarındaki son duyurular da takip edilerek şubelerin gün ve saatleri dikkatle seçilmeli, ders çakışması yapılmamalıdır. 13.02.2020

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2019-2020 Öğretim Yılı ÜÇ DERS SINAVI programı 13.02.2020

 

  2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı Bölümlere Göre Kontenjan Bilgileri yayınlanmıştır! 13.02.2020

 

 Yeni Program öğrencilerinin 8 yarıyıl boyunca almaları gereken dersler (Seçmeli derslerin yarıyıl bazında dağılımı)

 

 ÜÇ DERS SINAVI ile ilgili DUYURU

Müfredatta yer alan tüm dersleri (alan içi, alan dışı, zorunlu, seçmeli) almış ve mezun olabilmek için en fazla üç (3) başarısız dersi (F1 hariç) kalmış olan öğrencilerimiz 24-28 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan ÜÇ ders sınavlarına Anabilim Dalımıza DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK girebileceklerdir... Ayrıntılı bilgi için (Madde 27 (6)) tıklayınız05.02.2020

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

  • Erasmus Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yılda bir defa yapılmaya başlanmıştır. Sınav bu yıl 3-5 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır ve sınav başvuruları 2-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır. DUYURULUR... 08.01.2020

 

  •  Öğrenim hareketliliği seçim takvimi yayınlanmıştır. Bu iki hafta içerisinde peş peşe KA107 Öğrenim ve KA103 Staj ve Konsorsiyum Hareketlilik Seçim Takvimleri de ilan edilecektir. 2020 yazında staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerden dil yeterlilik belgesi olmayanların 3-5 Şubat 2020'de yapılacak sınava girmeleri gerekecektir, bu nedenle sınav başvuru tarihini kaçırmamaları önem arz etmektedir. 08.01.2020

 

  2019-2020 Güz Dönemi GENEL SINAV PROGRAMI

 

Öğrenci kimlik kartları ve taşıt pullarının başkasına kullandırılması yönündeki şikayetlerin artması nedeniyle üniversitemiz rektörlüğünün konuya ilişkin uyarısı. TIKLAYINIZ...

 

   2019-2020 Güz Yarıyılı LİSANS HAFTALIK DERS PROGRAMI

Yeni Program (2018 ve sonrası 1. sınıfa başlayan öğrenciler)

 FLE 211 dersinin günü, saati ve yeri güncellenmiştir.

 Önemli Not: 2. sınıf öğrencilerimiz zorunlu derslerin dışında bir EGT, bir de GKS kodlu ders seçeceklerdir. (Alan içi seçmeli FLE 211 listeye eklenmiştir)

 

Eski Program (2018 öncesi)

Meslek Bilgisi dersleri

Genel Kültür Seçmeli (GKS) dersleri

DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

TKD 107 DERSİ İÇİN ŞUBE 14; TKD 103 (Eski program öğrencileri) 17 dir.

AİT  105 DERSİ İÇİN ŞUBE  07; AİT 203 (Eski program öğrencileri) 30 dur.

EGT dersleri için optik kod 769; EBB dersleri (Eski program öğrencileri) için optik kod 450 dir.

YÜKSEK LİSANS HAFTALIK DERS PROGRAMI

 

  2019-2020 Öğretim Yılı “Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eğitim Bursu” başvuruları 02-22 Eylül 2019 tarihleri arasında www.tev.org.tr adresinden kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:36 

 

  DERS MUAFİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (26/03/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

  • Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya bir Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş, lisans tamamlama ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından önce ilgili bölüm/programa başvurusunu yapar. İlgili yönetim kurulunun aldığı muafiyet kararı en geç ekle-sil haftası bitimine kadar ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans/ön lisans derslerinin başladığı yarıyılda yapılır.

 

Yeni Yayınlar

Makale ve Bildiriler (Son üç yıl):
Kitaplar:
  •  2018. Korkut, E., Pour apprendre une langue étrangère (FLE) (2. Baskı), Pegem Akademi.

 

  •  2018. Kıran, A., Korkut, E., Fransızca Sözcük Bilgisi (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık.

 

  • 2017. Korkut, E., Söz ve Kimlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

 

  • 2017. Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Korkut, E. (Ed.), Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran'a Armağan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

  • 2015. Korkut, E. (Ed.), Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

1. Baskı 2015                  2. Baskı 2016 (Güncellenmiş)

Konu başlıkları ve Yazarlar: 

Yapısalcı Dilbilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Zeynel Kıran
Ses Bilgisi-Sesbilim ve Dil Öğretimi Arş. Gör. Serap GÜL
Anlambilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Sözceleme Kuramı ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Edimbilim ve Dil Öğretimi Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR
Metin Dilbilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ece KORKUT
Gerekçelendirme ve Dil Öğretimi Arş. Gör. Safinaz BÜYÜKGÜZEL
Ruhdilbilim, Bilişsel Dilbilim ve Dil Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Barış AYDIN
Toplumdilbilim ve Dil Öğretimi Okt. Étienne MARGET

 

  • 2015. Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman (1963). Paris: Editions de Minuit; Yeni  Roman, Türkçesi: Ece Korkut, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Web Sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Barış Aydın (barisa@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Ece Korkut (ekorkut@hacettepe.edu.tr)

Duyurular
Kayıt bulunamadı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara

Web master: barisa@hacettepe.edu.tr