Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Başöğretmen'in izinde...
Geleceğe.
----------------------------------------------------------------------------------- Anabilim Dalımızda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans programına ilk kez 1996-1997 öğretim yılında, Doktora programına ise 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Anasayfa

 

 

Güncel Duyurular

 

 ÖNEMLİ DUYURU...

Öğrenci kimlik kartını başkasına kullandırmanın ve kendi aracı için verilen araç tanıtım pulunu (sticker) başka araç için kullandırmanın disiplin suçu olduğunu unutmayınız.

 

FDÖ ve FLE kodlu dersler için haftalık program

 • !!! EKLE-SİL haftasında YENİDEN GÜNCELLENMİŞTİR !!! EBB, EGT kodlu dersler için program 04.10.2021
 • GKS kodlu dersler için program

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Kamera ile yapılan sınavlarda öğrencilerimizin bu konuda açık rıza metnini kabul etmesi gerekmektedir. Öğrenciler buradaki açık rıza metnini kabul etmedikleri takdirde, sınavlara Big Blue Button’ dan (BBB) bağlanarak kameralarını açmak durumundalar.  
Öğrenci BBB için de gerekçe göstermeden kamera açmayı kabul etmiyorsa, bu durumda sınava girmemiş kabul edilebilecektir. Yine de söz konusu durum ile ilgili öğrencinin geçerli bir mazereti varsa danışmanına dilekçe ile başvuru yapabilecek ve durumu bölüm tarafından değerlendirilecektir.

 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Uzaktan Öğretim Ders Uygulama İlkeleri

 

 • Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Barış AYDIN (barisa@hacettepe.edu.tr)

                    

  DERS MUAFİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (26/03/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

 • Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya bir Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş, lisans tamamlama ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından önce ilgili bölüm/programa başvurusunu yapar. İlgili yönetim kurulunun aldığı muafiyet kararı en geç ekle-sil haftası bitimine kadar ÖİDB’ye bildirilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans/ön lisans derslerinin başladığı yarıyılda yapılır.

 

Yeni Yayınlar

Makale ve Bildiriler (Son üç yıl):
Kitaplar ve kitap bölümleri:
 • 2020. Korkut, E. La sémantique et la traductologie, Traduction et linguistique, Paris: L’Harmattan, 67-90.
 • 2018. Korkut, E., Pour apprendre une langue étrangère (FLE) (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.

 

 •  2018. Kıran, A., Korkut, E., Fransızca Sözcük Bilgisi (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık.

 

 • 2017. Korkut, E., Söz ve Kimlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

 

 • 2017. Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Korkut, E. (Ed.), Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran'a Armağan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

 • 2015. Korkut, E. (Ed.), Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

1. Baskı 2015                  2. Baskı 2016 (Güncellenmiş)

Konu başlıkları ve Yazarlar: 

Yapısalcı Dilbilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Zeynel Kıran
Ses Bilgisi-Sesbilim ve Dil Öğretimi Arş. Gör. Serap GÜL
Anlambilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Sözceleme Kuramı ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ayşe KIRAN
Edimbilim ve Dil Öğretimi Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR
Metin Dilbilim ve Dil Öğretimi Prof. Dr. Ece KORKUT
Gerekçelendirme ve Dil Öğretimi Arş. Gör. Safinaz BÜYÜKGÜZEL
Ruhdilbilim, Bilişsel Dilbilim ve Dil Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Barış AYDIN
Toplumdilbilim ve Dil Öğretimi Okt. Étienne MARGET

 

 • 2015. Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman (1963). Paris: Editions de Minuit; Yeni  Roman, Türkçesi: Ece Korkut, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Web Sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Barış Aydın (barisa@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Ece Korkut (ekorkut@hacettepe.edu.tr)

Duyurular

Kayıt bulunamadı.