Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Başöğretmen'in izinde...
Geleceğe.
----------------------------------------------------------------------------------- Anabilim Dalımızda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans programına ilk kez 1996-1997 öğretim yılında, Doktora programına ise 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Duyurular

1. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR, EBB Kodlu dersler için Bölüm Kodu (452), Şube Kodu (11), TKD için Bölüm Kodu (490), Şube Kodu (14) olarak girilecektir. FDÖ kodlu dersler için ise Bölüm Kodu (450), Şube Kodu (01) olacaktır.