Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Başöğretmen'in izinde...
Geleceğe.
----------------------------------------------------------------------------------- Anabilim Dalımızda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans programına ilk kez 1996-1997 öğretim yılında, Doktora programına ise 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hamit SUNEL

Prof. Dr. Cengiz ERTEM

Prof. Dr. Neriman ERATALAY

Yrd.Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ

Prof. Dr. Ayşe KIRAN