Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Başöğretmen'in izinde...
Geleceğe.
----------------------------------------------------------------------------------- Anabilim Dalımızda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans programına ilk kez 1996-1997 öğretim yılında, Doktora programına ise 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Misyon ve Vizyon

Ana Bilim Dalımızın vizyonu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan ve alanında öncülük eden bir Anabilim Dalı olmaktır.

Ana Bilim Dalımız, çağdaş bilgi, beceri ve donanıma sahip, yeniliklere ve farkı kültür ve düşüncelere açık, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, bilinçli, sorumluFransızca öğretmeni ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.