Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Başöğretmen'in izinde...
Geleceğe.
----------------------------------------------------------------------------------- Anabilim Dalımızda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans programına ilk kez 1996-1997 öğretim yılında, Doktora programına ise 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Öğretim Görevlileri

Öğretim Görevlileri:                          

Öğr. Gör. Étienne MARGET etienne.marget@hacettepe.edu.tr / H.Ü. AVESİS
Öğr. Gör. Hossam KAMARİ hossamkamari@hacettepe.edu.tr / H.Ü.AVESİS