Tarihçe

Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı 1983-1984 öğretim yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim vermektedir. Programlar dil, kültür, dilbilim, edebiyat ve ağırlıklı olarak Fransızcanın Yabancı Dil olarak öğretimi alanlarını kapsamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi B-Blok
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe Ankara

Web master: barisa@hacettepe.edu.tr